Metsästys

Kourukoskella metsästysmaat alkavat suoraan pihapiiristä: ympärillä aukeaa Metsähallituksen Peurajärvi-Mujejärvi alue 57 000 hehtaaria.

Alueella on hyvät puitteet lähes kaikkeen metsästykseen.

Järjestämme myös ohjattuja metsätystapahtumia toiveidesi mukaan.

Vastuullisuus on kaiken toimintamme perusta. Vastuullisuus tarkoittaa metsästäjän vastuuta eläimistä ja ympäristöstä. Vastuullisesti toimiessaan metsästäjä noudattaa lakeja ja säännöksiä, sekä yleisesti hyväksyttyjä käytäntöjä.

Saaliin kunnioitus ja hyödyntäminen ovat tärkeä osa vastuullisuutta. Vastuullinen metsästäjä mitoittaa saalismääränsä sen hetkisiin riistakantoihin ja noudattaa asetettuja saaliskiintiöitä tai suosituksia.

> Lisää metsästyskuvia